În perioada 6-13 iulie 2012 s-a desfăşurat la Bucureşti, Conferinţa părţilor contractante ale Convenţiei de la Ramsar (Convenţia internaţională asupra Zonelor Umede), sub devizul „Turismul în Zonele Umede de Importanţă Internaţională”, activitatea ce se doreşte a fi promovată în astfel de arii (www.ramsar.org; www.ramsar.ro ).

Situl Ramsar – Zona Umedă de Importanţă Internaţională „Complexul Piscicol Dumbrăviţa” – singurul cu acest statut din Regiunea 7 Centru, a fost vizitat de peste 100 delegaţi ai conferinţei, în data de 11 iulie.

                 

Aria de 420 ha a fost selectată pentru vizita în teren a delegaţilor, alături de alte 9 locaţii din ţară. Importanţa acestui Sit Ramsar a crescut în primăvara anului 2012, după ce pe unul din heleşteele piscicole s-a stabilit o colonie mixtă de cuibărit, formată din 5 specii de importanţă europeană, printre care: cormoranul mic – singurul loc de cuibărit al speciei din Transilvania, egreta mică, stârcul de noapte, stârcul galben.

Toate aceste specii şi habitatele de cuibărit şi de hrănire au putut fi admirate în timpul vizitei. Oaspeţilor de pe toate continentele li s-au prezentat speciile „ţintă” de păsări, activităţile umane – piscicultura, managementul conservării biodiversităţii în raport cu interesele socio-economice etc. La acest eveniment unic a participat şi mass-media, prin televiziuni, precum: ProTV, RTT, Kanal D, Digi 24 HD, iar presa scrisă locală a relatat despre vizită. De asemenea dorim sa multumim partenerului nostru Septek Systems SRL pentru protejarea acestei zone prin montarea de decantoare de grasime pentru toate fabricile din acesta zona.

ANUNT PUBLIC PLAN MANAGEMENT ROSPA 0037 DUMBRAVITA-ROTBAV-MAGURA CODLEI

Societatea Ornitologică Română – Sucursala Braşov, S.C. Doripesco S.A., Ocolul Silvic Codrii Cetăţilor RA şi Asociaţia Greencod, în calitate de custozi ai Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA 0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei, anunţă publicul interesat că, în conformitate cu prevederile legii 49/2011 şi a convenţiei de custodie nr. 0033 / 22.02.2010, au elaborat proiectul Planului de Management al Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA 0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei, care se supune consultării şi implicării factorilor interesaţi.

În acest sens, orice persoană fizică sau juridică cu activităţi, proprietăţi sau interese legate de ariile protejate sau de domeniul conservării naturii, este invitată să analizeze proiectul planului de management şi să transmită eventualele întrebări, comentarii şi propuneri justificate legate de acest proiect până la data de 10. 07. 2011. Proiectul planului de management a fost depus la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov (Compartimentul Protecţia Naturii şi Arii Protejate), unde pot fi lăsate comentariile. Acesta poate fi consultat şi descărcat de aici. Comentariile şi propunerile publicului interesat pot fi transmise către Societatea Ornitologică Română – Sucursala Braşov:
• poştal, la adresa: Braşov, str. Şirul Beethoven nr. 1, Facultatea de Silvicultură (Dlui Conf. dr. ing. Dan Traian Ionescu)
• prin tel sau fax, la numărul: 0268-471230